Japansk Kampkunst: Aikido

Ethan Weisgard Aikido instruktør hos Aiki-Shuren-Dojo Copenhagen

Ethan Weisgard Aikido instruktør hos Aiki-Shuren-Dojo Copenhagen

Aikido træning for skoler og andre institutioner

Selv om Aikido teknikker er meget dynamiske med effektive ledlåse og kraftfulde kast, kan denne smukke kampkunst med lethed trænes af alle på en sikker og fornøjelig made, uanset alder eller køn.

Fordi Aikido baseres på naturlig bevægelser og bygger på princippet om at undgå modstand, kan alle træne disse teknikker med størst fornøjelse.

Aikido undervises som en ikke-aggressivt kampkunst, og Aikido principper danner grundlaget for mange konflikthåndterings systemer.

Skoler i Tyskland er begyndt at anvende Aikido træning – som kaldes anti-aggressionstræning – for at styrke elevernes selvværd, og samtidigt lære dem om ikke-aggressivt adfærd.

Netop til skole elever på alle alderstrin kan Aikido være en fin indflydelse, både på det fysiske plan, hvor eleverne brænder energi af på en konstruktiv måde, og samtidigt lærer nogle vigtige menneskelige værdier og principper.

Skolelærer kan også drage stor nytte af Aikido træning, med henblik på at opnå anvendelige færdigheder indenfor ikke-voldelig selvforsvar, såvel som at kunne anvende principperne i konflikt situationer.

Aikido undervises som en ikke-aggressivt kampkunst, og Aikido principper danner grundlaget for mange konflikthåndterings systemer.

Firma Aikido

Den vestlige forretningsverden har igennem mange år været opmærksom på den japanske tankegang indenfor kampkunst, og hvordan disse principper kan overføres til forretningsgang, igennem bøger som Miyamoto Musashi’s ”Bogen af de Fem Ringe” (Go Rin no Sho).

Nogle punkter i denne meget spændende bog er anvendelige med hensyn til strategi, men meget af det der er skrevet er yderst esoterisk og mystisk.

Det er spændende læsning, men det kræver meget indblik i japansk kampkunst for at forstå de dybere aspekter i bogen.

At opleve Aikido træning i dens fysiske form, hvor principperne om ikke-modstand, harmonisering med modstanderens styrke og angreb, og de mange facetter forbundet med timing af forsvar til angrebet gør det meget nemt at forstå hvordan disse og mange andre relaterede principper med lethed kan anvendes i overført betydning.

Hvorfor ikke erstatte en time i fitness centret med an Aikido undervisningstime, og hermed lære en effektiv og smuk selvforsvarsform?

Aikido træningskurser for andre kampkunst klubber

Aikido er en fascinerende kampkunst som indeholder mange elementer der kan være til inspiration for andre kampkunstudøvere.

Bevægelsesprincipper, taktiske anvendelser og åndelig bevidsthed vedrørende Budo’ens (kampkunst) filosofi som kan overføres til dagligdagen er alle aspekter af Aikido som nemt kan bruges af andre kampkunstudøvere.

Aikido træningskurser kan arrangeres for kampkunst klubber og dojo’er som ikke har stiftet bekendtskab med Aikido forud.

Teknikkerne bliver præsenteret igennem et lettilgængeligt undervisningssystem, og kan nemt trænes af alle.

Mange kampkunstudøvere har igennem tiden fundet ud af at Aikido træningen kan være et yderst inspirerende supplement til deres egen træning.

Aikido træningskurser for andre Aikido dojoer

Jeg afholder træningskurser for andre Aikidoklubber, uanset stil eller organisation.

Jeg underviser både i Tai Jutsu (aikido’ens kropsteknikker) såvel som i de traditionelle Aikido våbenformer Aiki-ken og Aiki-jo (sværd og stav).

Jeg underviser både i Tai Jutsu (aikido’ens kropsteknikker) såvel som i de traditionelle Aikido våbenformer Aiki-ken og Aiki-jo (sværd og stav).

Indholdet af disse træningskurser kan arrangeres så det opfylder de specifikke ønsker fra den pågældende klub eller gruppe.

Indholdet kan være Tai Jutsu, våbentræning eller en blanding af begge.

Træningskurserne kan stiles til udøvere på alle niveauer. Kurserne kan være enkelte timer, endags kurser, weekend kurser eller længere, mere intensive træningsperioder.