Kurser i Lean System-Japanske Værdier

Lean bruges i flere og flere virksomheder og en forståelse af de grundlæggende værdier i den japanske kultur hjælper både ledere og ansatte til en helheds fornemmelse for hvor dette system har sine forankringer.

JapanBridge holder spændende og målrettede kurser i de vigtige værdibegreber som findes i det japanske samfund for at give dybere forståelse af Lean systemet.

I Lean bruges der mange japanske termer. I kurset kommer man igennem de mest anvendte Lean termer. Deltagerne lærer både den korrekte udtale såvel som de oprindelige og overførte betydninger af disse ord og termer. Ved at fordybe sig i værdinormerne i det japanske samfund kommer mange af Lean termerne til at få klarer mening.

Hos JapanBridge Lean Værdier er der mulighed for at udvide kurset med en pakke bestående af japansk kommunikation. Her kommer deltagerne til at tale til hinanden på japansk. Man bruger lette men anvendelige hilsner og vendinger, hvor kropssprog også er et vigtigt element i kommunikationen.

Kurser i Lean System-Japanske Værdier

Kokoro – Japansk kalligrafi Som et yderligere spændende og lærerigt element
får kursusdeltagerne også mulighed for at kalligrafere enkelte vigtige japanske tegn, som har betydning indenfor Lean systemet.

Lean System – Japanske Værdier: Kurset i sin grundform varer to timer. Med den udvidet kursusmodel inklusiv japansk kommunikation, kropssprog og kalligrafi varer kurset tre timer inklusiv en kort pause.

Kurset kan skræddersyes efter det enkelte firmas behov efter aftale, både med hensyn til tidslængde og indhold.